CHALUPA V KADOVĚ

Turistika v okolí

Krásná a téměř nedotčená příroda Ždárských vrchů poskytuje bohaté možnosti k turistickým výletům do okolí v každém ročním období. Velké množství skalních útvarů v blízkém okolí (např. Pasecké skály, Malinská skála, Dráteníčky a Devět skal - nejvyšší vrchol Ždárských vrchů) nabízejí kouzelné výhledy na krajinu a rovněž sportovní vyžití pro amatérské i profesionální horolezce. V blízkosti se nachází i několik rybníků známých jako oblíbená místa pro vodní rekreaci. Jedná se například o rybník Milovy poblíž stejnojmenné obce nebo rybníky Medlov a Sykovec u obce Fryšava pod Žákovou horou.

Příznivce sportovnějšího pojetí turistiky bude jistě lákat nepřeberné množství cyklistických stezek a v zimním obdoby hustá síť udržovaných tras pro rekreační i sportovní běh na lyžích.

santini zelena hora1Oblast Českomoravské vrchovina v okolí Žďáru nad Sázavou je známa i velkým množstvím kulturních a historických památek. Za všechny jmenujme alespoň velice známý kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou zapsaný do seznamu světových a kulturních památek UNESCO, jehož autorem je slavný stavitel Jan Blažej Santini. Za zmínku zajisté také stoji zachovalý gotický hrad Pernštejn na okraji Českomoravské vrchoviny u Nedvědice. Přehlédnuta by jistě neměla zůstat ani osobitá města a obce s velice zachovalými historickými jádry a množstvím menších či větších historických památek. Jmenujme alespoň Poličku známou jako rodiště Bohuslava Martinů, Litomyšl, rodiště Bedřicha Smetany a v neposlední řadě město Telč známé jednou z nejzachovalejších a nejkrásnějších městských památkových rezervací. Zvyky a historii života místních lidi na Českomoravské vrchovině zachycuje také spousta regionálních muzejních expozicí.

Celá oblast Českomoravské vrchoviny je jedna z nejoblíbenějších turistických oblasti České republiky a proto můžete v průběhu roku navštívit velké množství různých kulturních akcí. Informační web kraje vysočina nabídne spoustu dalších informací a možných aktivit "e-vysocina".